Adatkezelési tájékoztató

Az fps ecosystem Kft. a weboldal kapcsán kezelt személyes adataira vonatkozóan az alábbiakról kívánja Önt tájékoztatni.

Az fps ecosystem Kft. (székhelye: 3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 1–7. B lh. Fsz 2., adószám: 13002459-2-05; cégjegyzékszám: 05-09-010213) a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltak alapján kezeli az Ön személyes adatait.

1. Az adatkezelő és az adatkezelésre jogosult személyek, adatvédelmi tisztviselő

Az Adatkezelő az fps ecosystem Kft.

Az fps ecosystem Kft. adatvédelmi tisztviselőt nevezett ki, az ő adatai:

Név: Gaál Tamás

E-mail cím: adatkezeles@fps.hu (a levél tárgyában kérném, hogy az „Adatkezelés” szót legyenek szívesek megjelölni)

2. A hírlevél feliratkozás kapcsán kezelt személyes adatok

2.1. Az adatkezelés jogalapjai, céljai

A feliratkozás jogalapja az Ön önkéntes, hozzájáruláson alapuló nyilatkozata. A regisztráció során megadott adatokat kizárólag hírlevél küldési céllal kezeljük.

2.2. A kezelt adatok köre, és az adatkezelés időtartama

A kezelt személyes adatok a regisztráció során megadott email cím.

Az adatokat a feliratkozástól kezdve egészen a leiratkozásáig kezeljük. A leiratkozás után további hírlevél nem kerül kiküldésre.

Ön a hozzájárulását adatkezelőnk elérhetőségén, illetve a hírlevélen keresztül bármikor visszavonhatja. Tájékoztatni szeretnénk, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti időszakra vonatkozó adatkezelés jogszerűségét.

A feliratkozás, illetve kiküldött hírlevelek kapcsán automatizált döntéshozatalt nem végzünk, harmadik személytől Önre vonatkozóan nem gyűjtünk személyes adatokat.

2.3. A személyes adatok címzettjei

A megadott adatokhoz az fps ecosystem Kft. alkalmazottai kizárólag feladatkörükből eredő tevékenységük teljesítése érdekében, csak az ahhoz szükséges mértékig férhetnek hozzá. A honlap fejlesztője:

Név: fps ecosystem Kft.

Székhely: 3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 1–7. B lh. Fsz/2.

Adószám: 13002459-2-05

A hírlevél kapcsán az Oemprot használjuk.

3. Az álláspályázat kapcsán kezelt személyes adatok

3.1. Az adatkezelés jogalapjai, céljai

Amennyiben elküldi az fps ecosystem Kft. részére önéletrajzát, egyéb személyes adatait tartalmazó dokumentációit, úgy a meghirdetett álláspályázat betöltésének elbírálása céljából önként, illetve kifejezetten hozzájárul a beküldött dokumentumok, nevének és elektronikus levelezési címének az fps ecosystem Kft. általi kezeléséhez.

3.2. A kezelt adatok köre, és az adatkezelés időtartama

Az önéletrajzok, egyéb kapcsolódó dokumentációk jellemzően az alábbi adatokat tartalmazzák: név, lakcím, telefonszám, e-mail cím, iskolai tanulmányok, korábbi munkahelyek, végzettségek, képességek, referenciák, megpályázott munkakörök, bérigény.

Az Ön hozzájárulása a pályázati anyagának megküldésétől az adott pozíció betöltéséig szól. Ön a hozzájárulását adatkezelőnk elérhetőségén bármikor visszavonhatja. Az adatokat a pozíció betöltése vagy hozzájárulásának visszavonása után azonnal töröljük. Tájékoztatni szeretnénk, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti időszakra vonatkozó adatkezelés jogszerűségét.

3.3. A személyes adatok címzettjei

A rögzített személyes adatokat kizárólag a társaságnál a pozíció elbírálásában résztvevő személyek ismerhetik meg. Az önéletrajzokat Google Drive-on tároljuk, az önéletrajz, egyéb dokumentumok a job@fps.hu címre érkeznek. A honlap fejlesztője:

Név: fps ecosystem Kft.

Székhely: 3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 1–7. B lh. Fsz/2.

Adószám: 13002459-2-05

4. A sikertelen álláspályázat kapcsán kezelt személyes adatok

4.1. Az adatkezelés jogalapjai, céljai

Az fps ecosystem Kft. részére elküldte önéletrajzát, egyéb személyes adatait tartalmazó dokumentációit, így önként, illetve kifejezetten hozzájárul a beküldött dokumentumok, nevének és elektronikus levelezési címének kezeléséhez, hogy azokat egy esetlegesen megüresedő jövőbeni pozíció betöltésének elbírálása céljából fel tudjuk használni.

4.2. A kezelt adatok köre, és az adatkezelés időtartama

Az önéletrajzok, egyéb kapcsolódó dokumentációk jellemzően az alábbi adatokat tartalmazzák: név, lakcím, telefonszám, e-mail cím, iskolai tanulmányok, korábbi munkahelyek, végzettségek, képességek, referenciák, megpályázott munkakörök, bérigény.

Az adatokat az fps ecosystem Kft. kizárólag a jelen tájékoztató levél dátumától számított 12 hónapig kezeli, azonban Ön a hozzájárulását adatkezelőnk elérhetőségén ezen időtartam lejárta előtt bármikor visszavonhatja. Tájékoztatni szeretnénk, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti időszakra vonatkozó adatkezelés jogszerűségét.

Az adatokat 12 hónapig, vagy hozzájárulásának visszavonásig kezeljük, ez után töröljük.

4.3. A személyes adatok címzettjei

A rögzített személyes adatokat kizárólag a társaságnál a pozíció elbírálásában résztvevő személyek ismerhetik meg. Az önéletrajzokat google Drive-on tároljuk, az önéletrajz, egyéb dokumentumok a job@fps.hu címre érkeznek. A honlap fejlesztője:

Név: fps ecosystem Kft.

Székhely: 3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 1–7. B lh. Fsz/2.

Adószám: 13002459-2-05

5. A weboldalon megadott elérhetőségeink kapcsán kezelt személyes adatokra vonatkozó tájékoztató

5.1. Az adatkezelés jogalapjai, céljai

A kezelt személyes adatok jogalapja az Ön önkéntes, hozzájáruláson alapuló nyilatkozata. Az adatokat az Ön beazonosítása, illetve az Önnek történő visszajelzés érdekében kezeljük.

5.2. A kezelt adatok köre, és az adatkezelés időtartama

A kapcsolatfelvétel során a nevet, email címet, illetve telefonszámot kezeljük. Az adatok kezelése az adott megkeresés lezárásáig tart.

A hozzájárulását a lenti elérhetőségeink bármelyikén bármikor visszavonhatja. Tájékoztatni szeretnénk, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti időszakra vonatkozó adatkezelés jogszerűségét.

5.3. A személyes adatok címzettjei

A megadott adatokhoz a szolgáltató értékesítéssel foglalkozó munkatársai az üzenetben jelzettek / kértek teljesítése érdekében, csak az ahhoz szükséges mértékig férhetnek hozzá. A honlap fejlesztője:

Név: fps ecosystem Kft.

Székhely: 3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 1–7. B lh. Fsz/2.

Adószám: 13002459-2-05

6. A sütikre vonatkozó tájékoztató

6.1. Sütik és webjezők

A süti betűkből és számokból álló kis információs csomag. A webszerver a sütit automatikusan megküldi a látogató böngészőjének a honlap első alkalommal történő meglátogatásakor. A látogató számítógépe vagy mobil eszköze eltárolja a sütit a sütit elhelyező személy által meghatározott időtartamig.

A böngésző a honlap következő alkalommal történő meglátogatásakor visszaküldi a sütit a webszerver részére. A webszerver a megküldött adatok alapján azonosítani tudja a sütit küldő számítógépet vagy mobil eszközt és az adott eszköz által megküldött sütiket össze tudja kapcsolni.

A süti a honlapon történt látogatások között folytatott tevékenységre vonatkozó információt szolgáltat a webszerver részére.

A webjelző a honlapon elhelyezett kis méretű, általában észrevehetetlen, kép. A webjelzők elhelyezésével a látogató honlapon végzett műveletei követhetők és a nyert adatokból statisztika készíthető.

Az fps ecosystem Kft. sütiket és webjelzőket helyez el a honlapon annak érdekében, hogy felismerje azon személyt, aki a honlapot korábban már meglátogatta; feltérképezze a látogató érdeklődési körét; javítsa a látogató felhasználói élményét és személyre szabott hirdetéseket jelentessen meg a látogató részére, továbbá a honlap biztonságának javítása érdekében.

6.2. Az adatkezelés jogalapjai, céljai

Az adatok kezelésének jogalapja az Ön hozzájárulása, amelyet bármikor az internetes böngésző megfelelő beállításaival adhat meg vagy utasíthat vissza.

Az adatkezelés célja a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, illetve a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása.

6.3. A kezelt adatok köre, és az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés egyedi azonosítószámokra, dátumokra, időpontokra terjed ki. Az érintettek köre a weboldalt látogatók, illetve a felhasználók.

Süti megnevezése Süti fejlesztője Lejárat
_ga Google Analytics 2 év
_gid Google Analytics 24 óra
_gad Google Analytics 1 perc
AMP_TOKEN Google Analytics 30 mp-től 1 évig
_gac_<property-id> Google Analytics 90 nap
6.4. A személyes adatok címzettjei

A rögzített adatokat az fps ecosystem Kft. alkalmazottai kezelik. A sütikkel rögzített adatok kapcsán automatizált döntéshozatalt nem végzünk, harmadik személytől Önre vonatkozóan nem gyűjtünk személyes adatokat. A honlap fejlesztője:

Név: fps ecosystem Kft.

Székhely: 3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 1–7. B lh. Fsz/2.

Adószám: 13002459-2-05

7. A felhasználói teszt kapcsán kezelt személyes adatokra vonatkozó tájékoztató

7.1. Az adatkezelés jogalapjai, céljai

A kezelt személyes adatok jogalapja az Ön önkéntes, hozzájáruláson alapuló nyilatkozata. Az adatokat az Ön beazonosítása, a tesztek kiértékelése, illetve az Önnek történő visszajelzés érdekében kezeljük.

Az adatkezelés célja az elkészített online felület használhatóságának tesztelése, felhasználói visszajelzések gyűjtése a felület jobbítása érdekében.

7.2. A kezelt adatok köre, és az adatkezelés időtartama

A teszt elvégzése során az alábbi adatok kerülnek kezelésre és tárolásra:

Név

Email cím

Telefonszám

Képernyőfelvétel a tesztelési folyamatról

Képmás/arckép

Az adatok kezelése az adott projekt lezárásig, de maximum 30 napig tart, azután törlésre kerülnek.

A hozzájárulását a lenti elérhetőségeink bármelyikén bármikor visszavonhatja. Tájékoztatni szeretnénk, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti időszakra vonatkozó adatkezelés jogszerűségét.

7.3. A személyes adatok címzettjei

A megadott adatokhoz a teszteléssel foglalkozó munkatársaink férhetnek hozzá.

8. A 16. évnél fiatalabb személyek személyes adatainak kezelése

A 16. életévét be nem töltött személy személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. Az adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így a felhasználó, illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában az adatkezelő 16. életévét be nem töltött érintettre vonatkozó személyes adatot nem gyűjt. Amennyiben a tudomásunkra jut, hogy 16 év alatti gyermektől személyes adatokat gyűjtöttünk be, a lehető leghamarabb megtesszük az adatok törléséhez szükséges lépéseket.

9. Az Ön jogai

Ön bármikor jogosult tájékoztatást kérni az fps ecosystem Kft.-től az általunk kezelt, jelen tájékoztatóban is nevesített Önre vonatkozó személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. (mindegyik adatkezelés esetében)

Ön bármikor jogosult kérni az fps ecosystem Kft.-től, hogy helyesbítse az Ön pontatlan személyes adatait vagy egészítse ki az Ön hiányos személyes adatait. (mindegyik adatkezelés esetében)

Ön bármikor jogosult kérni társaságunktól, hogy a rendelkezésünkre álló elektronikus formában kezelt személyes adatait Önnek, illetve más adatkezelő részére általánosan használt formátumban átadjuk. (mindegyik adatkezelés esetében)

Ön bármikor jogosult kérni az fps ecosystem Kft.-től, hogy korlátozza az adatkezelést. Az adatkezelés korlátozása esetén az fps ecosystem Kft. a személyes adatok tárolása kivételével csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más személy jogainak védelme érdekében kezelheti. Ön a személyes adatok kezelésének korlátozását kérheti, ha

Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, az adatkezelés jogellenes, Ön a személyes adatok törlését ellenzi, az fps ecosystem Kft.-nek a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli vagy Az fps ecosystem Kft. az adatkezelés korlátozásának feloldásáról tájékoztatja Önt a feloldást megelőzően. (mindegyik adatkezelés esetében)

Ön bármikor jogosult kérni az fps ecosystem Kft.-től, hogy töröljük az Ön személyes adatait. Az fps ecosystem Kft. törli az Ön személyes adatait, ha

az fps ecosystem Kft.-nek nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely célból gyűjtötte vagy kezelte, Ön tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, a személyes adatait jogellenesen kezelték vagy az fps ecosystem Kft. jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni. Az fps ecosystem Kft. az adatkezeléssel kapcsolatos kérelmeket azok benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül kivizsgálja, annak megalapozottságáról döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. (mindegyik adatkezelés esetében)

10. Panaszkezelés

Amennyiben úgy véli, hogy személyes adatait az fps ecosystem Kft. nem a tájékoztatóban jelzetteknek megfelelően kezelte, illetve a jogait maradéktalanul nem tudta érvényesíteni, úgy kérném, hogy az adatvédelmi tisztviselőnk fenti elérhetőségeinek bármelyikén vegye fel velünk a kapcsolatot.

A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén a hatósághoz az alábbi elérhetőségen nyújthatja be a panaszát:

Hatóság Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.
Cím 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Telefon +36 (1) 391-1400
Fax +36 (1) 391-1410
E-mail cím ugyfelszolgalat@naih.hu

Személyes adatait kezelése során történő jogsértés esetén bírósághoz is fordulhat.

Hatálybalépés dátuma: 2022. május 1., verziószám: 1.6