Jogi nyilatkozat

Jelen oldal fejlesztője a Magyarországon bejegyzett, a számítógépes programozást (TEÁOR 08’6201) főtevékenységként végző

fps webügynökség Számítástechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Fejlesztő)

rövidített cégneve
fps ecosystem Kft.
székhelye
3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 1–7. B lh. Fsz/2.
nyilvántartó cégbíróság
Miskolci Törvényszék Cégbírósága
cégjegyzékszáma
Cg. 05 09 010213
adószáma
13002459-2-05
önálló cégjegyzésre jogosult
Kolozsi István
honlap
www.fps.hu
e-mail
akta@fps.hu

A Fejlesztő által létrehozott oldal, fejlesztés, rendszer, mint szolgáltatások összessége – ideértve például a portál fejlesztést; az alkalmazások, a termékek, grafikai tervek, egyéb tervek és dokumentációk, egyéb szellemi alkotásokhoz fűződő vagyoni jogok, futtatható szoftverek, know how és üzleti logika összességét - teljes egészében és kizárólagosan a Fejlesztő tevékenységének eredménye, amelyek tekintetében – kifejezett eltérő megállapodás hiányában – jogfenntartással él.

Az oldal vagy szoftver egyes nem saját fejlesztésű megfeleltethetőséget, kompatibilitást biztosító részegységei, az egyes programozási részegységek és sablonok (például keretrendszer motorok, logikák, stb.) tekintetében a Fejlesztőnek a hatályos jogszabályoknak mindenben megfelelő jogszerű felhasználási joga áll fenn (licenc vagy open source).

Amennyiben az oldal, fejlesztés, rendszer harmadik személy részére vagy megrendelés alapján készült, a tartalmat a megrendelő biztosítja, amely tekintetében a Fejlesztő felelősséget nem vállal. A Fejlesztő a megrendelő írásbeli felhatalmazása, vagy jogerős bírósági, hatósági határozat hiányában harmadik személyek esetleges tartalommal kapcsolatos jogvitában felmerül kéréseit, bejelentéseit érdemben nem jogosult vizsgálni.

A Fejlesztő az átadás időpontjában fennálló szolgáltatások tekintetben a jogszerűség és jogtisztaság tekintetében szavatosságot vállal, illetve rögzíti, hogy azok az egyedi megrendeléstől függően a technika átadáskori állásának mindenben megfelelnek. A Fejlesztő eltérő megállapodás hiányában nem felel sem a megrendelő, sem harmadik személy irányában az időmúlás folytán bekövetkező avulás esetleges következményeiért. Úgyszintén nem vállal felelősséget a megrendelő vagy más kívülálló harmadik személyek által az oldalon, szoftveren, rendszeren jogellenesen vagy a Fejlesztő előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül végrehajtott módosítások, átdolgozás következményeiért.

A Fejlesztő tevékenységének ellátása során elvi éllel is a mindenkor hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően, adatvédelmi követelményeket betartva jár el.

Az irányadó főbb jogszabályok különösen:

Jelen nyilatkozathoz képest az esetleges egyedi megrendelés vagy szerződés eltéréseket tartalmazhat.